Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

съдебен администратор

Description

Code

1349.10

Description

Съдебните администратори изпълняват управленски задачи в съдебната институция, например надзор на персонала, администрация, общуване със съдиите и преразглеждане на процедурите. Освен това управляват финансите на съда и осъществяват надзор върху поддръжката на сградата и оборудването.

Алтернативен етикет

съдебен помощник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието