Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

министър

Description

Code

1111.2

Description

Министрите са лица, вземащи решения в националните или регионалните правителства, и оглавяват министерства. Те изпълняват законодателни дейности и упражняват надзор върху работата на своя отдел.

Алтернативен етикет

министър-председател

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието