Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технолог, антикорозионна защита

Description

Code

3112.4

Description

Технолозите, занимаващи се с антикорозионна защита, наблюдават целостта на тръбопровода и го ремонтират, ако е необходимо. Те гарантират, че тръбопроводите са правилно свързани и съответстват на разпоредбите за здраве и безопасност. Технолозите, занимаващи се с антикорозионна защита, инспектират системите за катодна защита и точки на свързване на тръбопроводите за корозия. Те могат също така да оказват помощ при проектирането на тръбопроводи, да анализират почвата и да изготвят доклади по техническите въпроси.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието