Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

трудов посредник

Description

Code

3333.1

Description

Трудовите посредници работят за службите по заетостта и агенциите. Те предоставят на търсещите работа обявени свободни работни места и предоставят съвети относно търсенето на работа.

Алтернативен етикет

посредник, информиране и наемане на работа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието