Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, изпитване на батерии

Description

Code

7543.3

Description

Техниците за изпитване на батерии използват положителни и отрицателни кабелни контакти за изпитване на капацитета на устойчивост на батерията. Те изпитват и батерии, които са отхвърлени по време на тест, за да установят недостатъците им.

Алтернативен етикет

изпитател, батерии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието