Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

Description

Code

3115.1.4

Description

Техниците-механици, които отговарят за експлоатацията на автомобилния транспорт, работят с автомобилни инженери при експлоатацията, ремонта, поддръжката и изпитването на оборудване, използвано в моторни превозни средства. В някои среди, например летища, те отговарят за поддръжката на оборудването и превозните средства. Правят преглед на скиците и проектите, за да определят параметрите и процедурите на изпитването. Техниците-механици, които отговарят за експлоатацията на автомобилния транспорт, използват софтуер, за да гарантират, че части от моторните превозни средства функционират правилно. Те записват процедурите на изпитване и резултатите и правят препоръки за промени.

Алтернативен етикет

техник-механик, автомобили и кари

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието