Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, полиране на стъкло

Description

Code

8181.9

Description

Операторите за полиране на стъкло полират стъкло, предназначено за производство на различни стъклени изделия. Те изглаждат краищата на стъклото, като използват приспособления за шлифоване и полиране и пръскат стъклото с разтвори, за да го обработят с вакуумни машини за поставяне на покритие и постигане на огледална повърхност.

Алтернативен етикет

машинен оператор, полиране на стъкло

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието