Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, ателие за пране и химическо чистене

Description

Code

1439.5

Description

Управителите на ателиета за пране и химическо чистене контролират пералните дейности в съответното ведомствено ателие. Те упражняват надзор върху персонала, занимаващ се с пране и химическо чистене, планират и прилагат процедури за безопасност, поръчват консумативи и управляват бюджета на пералното стопанство. Управителите на ателиета за пране и химическо чистене гарантират, че се спазват стандартите за качество и че клиентите получават услуги според очакванията си.

Алтернативен етикет

управител, пералня

управител, химическо чистене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието