Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, отводняване

Description

Code

8111.1

Description

Техниците по отводняване инсталират и експлоатират помпи, резервни части, тръби и системи за вакуумно отводняване с цел събиране и отстраняване на течности и химикали.

Алтернативен етикет

работник, отводняване на работните места в кариери

специалист, отводняване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието