Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, производство на изделия от каучук и пластмаса

Description

Code

3122.4.13

Description

Организаторите на производство на изделия от каучук и пластмаса управляват и координират дейностите на персонала, участващ в производството на пластмасови или каучукови изделия като гарантират, че производството се извършва ефикасно, безопасно и по икономичен начин. Отговарят за инсталирането на нови производствени линии и за предоставянето на обучения.

Алтернативен етикет

организатор, производство на изделия от гума

организатор, производство на пластмасови изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието