Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по цифрова грамотност

Description

Code

2356.1.1

Description

Учителите по цифрова грамотност преподават на учениците теория и практика на (основното) използване на компютри. Те учат учениците на цифрова грамотност и, по избор, по-напреднали принципи на компютърните науки. Подготвят учениците със знания за софтуерни програми и внимават дали хардуерното компютърно оборудване се използва правилно. Учителите по цифрова грамотност създават и преработват съдържанието на курса и задачите и ги актуализират в съответствие с технологичното развитие.

Алтернативен етикет

учителка по компютърна грамотност

учителка по дигитална грамотност

учител по медийна грамотност

учител по цифрова грамотност

учител по дигитална грамотност

учител по компютърна грамотност

учителка по информационна грамотност

учителка по цифрова грамотност

учител по информационна грамотност

учителка по медийна грамотност

учителка по интернет грамотност

учител по интернет грамотност

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието