Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, кредитна кооперация

Description

Code

1346.3

Description

Директорите на кредитни кооперации наблюдават и управляват услугите за членовете, упражняват надзор върху персонала и дейностите на кредитните съюзи. Те информират служителите за последните процедури и политики на кредитните съюзи и изготвят финансови доклади.

Алтернативен етикет

мениджър, кредитна кооперация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието