Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

компютърен аниматор

Description

Code

2166.3

Description

Компютърните аниматори използват софтуер, за да създадат анимации, които бързо се поставят една след друга, за да се създаде илюзия за движение.

Алтернативен етикет

художничка на 3D анимация

аниматор, 3D компютърно генерирани изображения

дизайнерка на 3D анимация

художник, 3D компютърна анимация

аниматорка на 3D компютърно генерирани изображения

художник, анимация

художник на 2D анимация

художничка на 3D компютърна анимация

аниматорка, ръчно рисуване

3D аниматор

специалист по анимация

специалистка, 3D анимация

аниматор, комикси

аниматорка, комикси

художник, 2D анимация

аниматор на 3D компютърно генерирани изображения

художник на анимация

дизайнер на 3D анимация

3D компютърен аниматор

дизайнерка на 2D анимация

специалистка по 2D анимация

художничка на 2D анимация

дизайнерка, 3D анимация

дизайнер, 3D анимация

аниматорка

художник на 3D анимация

анимационна дизайнерка

художник на компютърна анимация

художник, 3D анимация

2D аниматор

художничка на компютърна анимация

аниматор, 2D ръчно рисуване

2D аниматорка

художник, компютърна анимация

3D аниматорка

художничка на 2D компютърна анимация

дизайнерка, 2D анимация

специалистка по анимация

аниматорка на комикси

аниматорка, 2D ръчно рисуване

специалистка, 2D анимация

художничка, 2D компютърна анимация

специалистка, анимация

художничка, 3D анимация

художничка, 3D компютърна анимация

2D компютърен аниматор

художничка на анимация

художник на 3D компютърна анимация

традиционен аниматор

3D компютърна аниматорка

традиционна аниматорка

компютърна аниматорка

специалист, 3D анимация

специалист, анимация

дизайнер на 2D анимация

художничка, компютърна анимация

аниматор на комикси

специалист по 2D анимация

художник, 2D компютърна анимация

художничка, 2D анимация

аниматор

анимационен дизайнер

специалистка по 3D анимация

аниматор, ръчно рисуване

дизайнер, 2D анимация

2D компютърна аниматорка

специалист, 2D анимация

компютърен аниматор

художничка, анимация

специалист по 3D анимация

аниматорка, 3D компютърно генерирани изображения

художник на 2D компютърна анимация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието