Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по комуникации, висше училище

Description

Code

2310.1.10

Description

Преподавателите по комуникации във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, комуникациите, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на комуникациите, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

главен асистент по комуникации и медии, висше училище

гост-преподавателка по комуникации, висше училище

доцент по комуникации и медии

лектор по комуникации, висше училище

университетска преподавателка по комуникации и медии

университетски преподавател по комуникации и медии

университетски лектор по комуникации и медии

професор по комуникации

главен асистент по комуникации, висше училище

преподавател по комуникации, висше училище

асистент по комуникации и медии, висше училище

асистент по комуникации и медии

университетска преподавателка по комуникации

старша преподавателка по комуникации, висше училище

преподавател по комуникации и медии, висше училище

хонорувана преподавателка по комуникации, висше училище

доцент по комуникации и медии, висше училище

лекторка по комуникации, висше училище

професор по комуникации и медии, висше училище

доцент по комуникации, висше училище

гост-преподавател по комуникации и медии, висше училище

асистент по комуникации

асистент по комуникации, висше училище

професор по комуникации и медии

преподавателка по комуникации и медии, висше училище

хоноруван преподавател по комуникации, висше училище

старша преподавателка по комуникации и медии, висше училище

старши преподавател по комуникации и медии, висше училище

професор по комуникации, висше училище

старши преподавател по комуникации, висше училище

лектор по комуникации и медии, висше училище

главен асистент по комуникации и медии

хоноруван преподавател по комуникации и медии, висше училище

университетска лекторка по комуникации и медии

лекторка по комуникации и медии, висше училище

доцент по комуникации

хонорувана преподавателка по комуникации и медии, висше училище

главен асистент по комуникации

университетски лектор по комуникации

университетски преподавател по комуникации

гост-преподавател по комуникации, висше училище

гост-преподавателка по комуникации и медии, висше училище

преподавателка по комуникации, висше училище

университетска лекторка по комуникации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието