Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

книговезец

Description

Code

7323.1

Description

Книговезците обслужват машини за подвързване на печатна и други видове хартия с телчета, връв, лепило или други технологии за подвързване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието