Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

лексикограф

Description

Code

2643.3

Description

Лексикографите пишат и събират съдържанието за речниците. Те също така определят кои нови думи са често използвани и следва да бъдат включени в речника.

Алтернативен етикет

редакторка на речници

лексиколог

редактор на речници

филолог, лексикограф

речников редактор

речникова редакторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието