Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, лотарийно дружество

Description

Code

1431.2.4

Description

Управителите на лотарийни дружества организират и координират дейностите на лотарийните дружества. Осъществяват надзор над ежедневните дейности и улесняват комуникацията между персонала и клиентите. Преглеждат лотарийните процедури, организират цените, обучават персонала и се стремят да подобрят рентабилността на своя бизнес. Те отговарят за всички лотарийни дейности и гарантират, че се спазват съответните правила и разпоредби на лотарията се спазват.

Алтернативен етикет

управител, лотария

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието