Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

хиропрактор

Description

Code

2269.1

Description

Хиропракторите отговорни за диагностицирането, лечението и превенцията на разстройства, свързани с нервно-мускулно-скелетната система, и за въздействието на тези заболявания върху цялостното здраве. Те са независими специалисти в областта на първичната здравна грижа.

Алтернативен етикет

дипломиран хиропрактор

мускулно-скелетна терапевтка

етиопат

нервно-мускулно-скелетен терапевт

нервно-мускулно-скелетна терапевтка

мускулно-скелетен терапевт

остеопат

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието