Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

оператор, поставяне на ходила и пети

Description

Code

8156.2.6

Description

Операторите за поставяне на подметки и токове поставят подметки или токове на обувки чрез зашиване, лепене или заковаване. Те могат да работят на няколко машини, например за поставяне на калъп, за остъргване, за запрашаване или за поставяне на токове. Работят с различни машини за шиене и за лепене.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието