Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър членство

Description

Code

2431.12

Description

Мениджърите на членството контролират и координират плана за членство, помагат на настоящите членове и общуват с евентуални нови членове. Те анализират докладите за тенденциите на пазара и разработват маркетингови планове в съответствие с тях. Мениджърите на членството страни наблюдават и отговарят за ефективността на процесите, системите и стратегиите.

Алтернативен етикет

директор членство

служителка, управление на членство

служител, управление на членство

администратор членство

управителка на клуб

мениджър клиенти

директорка членство

координаторка членство

мениджър абонамент

управител на клуб

супервайзър членство

координатор членство

мениджър регионално членство

мениджър членство и абонамент

администраторка членство

мениджър членски профили

мениджър, продажби на членство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието