Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

социален работник

Description

Code

2635.3

Description

Социалните работници са практически специалисти, които насърчават социалната промяна и развитие, социалното сближаване и овластяването и освобождаването на хората. Те общуват с отделни лица, семейства, групи, организации и общности, за да предоставят различни форми на терапия и консултиране, работа в група и работа в общността. Социалните работници насочват хората към използването на услуги за получаване на обезщетения, достъп до ресурси на общността, намиране на работа и обучение, получаване на правни съвети или работа с други органи на местната власт.

Scope note

Includes people performing social policy formulation, analysis, advocacy and political interventions activities.

Алтернативен етикет

културен медиатор

социална работничка

социален работник

социо-културна медиаторка

културна медиаторка

социо-културен медиатор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието