Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

екологичен мениджър

Description

Code

1349.13

Description

Екологичните мениджъри предоставят съвети относно разработването на политики в областта на околната среда на държавни и официални институции. Те анализират възможните заплахи за доброто състояние на хората и околната среда в даден регион и организират кампании, насочени към справяне с проблеми като събиране на отпадъци, сметища и опазване на зелените площи.

Алтернативен етикет

екомениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието