Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специалист с контролни функции, полиграфия

Description

Code

3122.4.15

Description

Специалистите с контролни функции по полиграфия организират дейността по отпечатване, подвързване на книги и обработване на печатни материали на един или повече екипи от машинни оператори. Те имат за цел да оптимизират производствените процеси.

Алтернативен етикет

специалист с контролни функции, печатарство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието