Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, кръглошлифовъчна машина

Description

Code

8122.4

Description

Машинните оператори на кръглошлифовъчна машина настройват и обслужват кръглошлифовъчни машини, проектирани за прилагане на абразивни процеси с цел отстраняване на малки количества излишен материал и изглаждане на метални елементи чрез множество абразивни колела с диамантен зъб като режещ механизъм за много точно рязане, като обработваният елемент се оформя цилиндрично.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието