Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, пожарна превенция и противопожарна охрана

Description

Code

2149.10.1

Description

Инженерите по пожарна превенция и противопожарна охрана изучават, проектират и разработват новаторски решения за предотвратяване на пожари и защита на хората, природните обекти и градските райони. Предлагат подходящи материали за строеж, дрехи или други приложения и проектират системи за детекция, които да предотвратят пожар или разпространението му.

Алтернативен етикет

инженер, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженер, противопожарна охрана

инженер, противопожарна охрана и пожарна превенция

инженер, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен експерт, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен експерт, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен консултант, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен консултант, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен специалист, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен специалист, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен съветник, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерен съветник, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерка, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерка, противопожарна охрана

инженерка, противопожарна охрана и пожарна превенция

инженерка, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерка по противопожарна охрана

инженерна консултантка, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерна консултантка, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерна специалистка, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерна специалистка, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерна съветничка, пожарна превенция и противопожарна охрана

инженерна съветничка, технологии за пожарна превенция и противопожарна охрана

инженер по противопожарна охрана

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието