Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

търговски представител, продажба на електроенергия

Description

Code

3322.1.1

Description

Търговските представители по продажба на електроенергия оценяват енергийните нужди на клиентите и препоръчват закупуването на електроенергия от тяхната корпорация. Те популяризират услугите на своето дружество и договарят условията за продажба с клиентите.

Алтернативен етикет

търговски агент, продажба на електроенергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието