Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, връзки с инвеститорите

Description

Code

2412.6.4

Description

Експертите по връзки с инвеститорите разпространяват инвестиционната стратегия на дружеството и наблюдават реакциите на инвестиционната общност спрямо нея. Те използват експертните си знания в областта на законите за маркетинг, финанси, комуникации и сигурност, за да осигурят прозрачно общуване с широката общественост. Отговарят на запитвания от акционери и инвеститори във връзка с финансовата стабилност, акциите или корпоративните политики на дружеството.

Scope note

Includes people working in public relations departments. Includes people working with larger companies' relations with shareholders and investors through marketing and communication.

Алтернативен етикет

мениджър, връзки с инвеститорите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието