Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

сътрудник за социална работа със семейства/сътрудничка за социална работа със семейства

Description

Code

3412.4.5

Description

Сътрудниците за социална работа със семейства предоставят водещи до действия съвети и емоционална помощ на семейства, които срещат трудности, например при зависимости, увреждания, болест, лишаване от свобода, семейни и финансови затруднения. Те предоставят съвети относно най-доброто решение за децата във връзка с това дали да пребивават с техните семействата или не, в зависимост от оценката на семейното положение. Сътрудниците за социална работа със семейства предоставят също информация относно наличните услуги въз основа на специфичните потребности на дадено семейство и препоръките на социалния работник.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието