Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

охранител, уличен патрул

Description

Code

5419.8

Description

Охранителите улични патрули патрулират определени зони за осигуряване на усещане за сигурност в обществото и за обща подкрепа. Те следят за подозрително поведение и си сътрудничат с полицията и други местни институции за поддържане на безопасността и благосъстоянието на общността, за прилагане на законодателството, а при необходимост — за налагане на санкции.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието