Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

международен кореспондент

Description

Code

2642.1.11

Description

Международните кореспонденти изследват и пишат новини от международно значение за вестници, журнали, списания, радио, телевизия и други медии. Те са разположени в чужда държава.

Алтернативен етикет

международен репортер

репортер на място

чуждестранен кореспондент

репортерка на място

международен журналист

чуждестранна кореспондентка

международна репортерка

международна кореспондентка

международна журналистка

международен кореспондент

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието