Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, триизмерен печат

Description

Code

3118.1

Description

Техниците на триизмерен печат помагат при проектирането и програмирането на продукти, вариращи от протезни продукти до умалени 3D модели. Те могат също така да предоставят поддръжка на 3D печат, да проверят 3D изображенията за клиентите и да проведат изпитвания на 3D печат. Техниците на триизмерен печат могат и да ремонтират, поддържат и почистват 3D принтери.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието