Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-учител в детска градина

Description

Code

5312.1

Description

Помощник-учителите в детска градина оказват съдействие на учителите в детски градини или ясли. Те помагат с преподаването в час, наблюдават класната стая при отсъствие на главния учител и оказват съдействие при организиране, разработване и прилагане на дневния график. Помощник-учителите в детски градини следят и помагат на ученици в група, както и на отделни ученици, и са склонни да обръщат внимание на онези, които се нуждаят от допълнителни грижи и внимание, които учителят в детската градина се затруднява да предостави.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието