Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, електроник

Description

Code

2152.1

Description

Инженерите електроници изследват, проектират и разработват електронни системи, например схеми, полупроводникови устройства и оборудване, които използват електроенергия като източник на енергия. Работят с кондензатори, транзистори, диоди или резистори, за да създадат електронни схеми и приложения за употреба в области като телекомуникации, акустика, инструменти и контрол.

Алтернативен етикет

електронен инженер

авиоинженерка, радиооборудване

инженерка, морска електроника

авиоинженер, радиооборудване

инженер по електроника

инженер, самолетоводещи съоръжения

инженер, електроника на превозните средства

инженерка, електроника на превозните средства

инженерка, космическа техника и апаратура

инженерка, електроник

експерт, навигация и метеорологична техника

инженер, морска електроника

инженерка по електроника

електронна инженерка

инженер, космическа техника и апаратура

инженерка, промишлена електроника

инженерка, самолетоводещи съоръжения

техник, ядрена електроника

програмист, програмируеми логически контролери

програмистка, програмируеми логически контролери

инженер, ядрена електроника

техник, промишлена електроника

инженерка, ядрена електроника

инженер, самолетно оборудване

инженерка, самолетно оборудване

инженер, електроник

инженерка, корабна електроника

инженер, промишлена електроника

инженер, корабна електроника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието