Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

аграрен инженер

Description

Code

2144.1.2

Description

Аграрните инженери вземат участие в разнообразни въпроси в областта на агрикултурата заедно с инженерни концепции. Те проектират и разработват машини и оборудване за ефективно и устойчиво използване на земята. Дават съвети относно използването на ресурси в агрикултурните обекти, включващи употребата на вода и почва, методите на събиране на реколтата и управлението на отпадъците.

Алтернативен етикет

инженерка, агрономия

специалист, селскостопанска техника

агроинженерка

специалист, аграрна техника

консултант, аграрно инженерство

специалистка, аграрно инженерство

консултант, агроинженерство

специалистка, аграрна техника

инженер, аграрни технологии

консултант, агротехника

инженерен специалист, селскостопански технологии

инженерка, селскостопански технологии

инженерен експерт, селскостопански технологии

инженерна консултантка, аграрни технологии

инженерен съветничка, аграрни технологии

консултантка, агроинженерство

съветник, агротехника

консултантка, аграрно инженерство

експерт, агроинженерство

инженерен експерт, аграрни технологии

специалистка, селскостопанска техника

консултантка, агротехника

специалистка, агротехника

инженерна съветничка, селскостопански технологии

експерт, аграрна техника

аграрна инженерка

съветничка, аграрно инженерство

инженер, агрономия

инженерен консултант, агротехнологии

консултант, аграрна техника

експерт, аграрно инженерство

консултантка, аграрна техника

консултантка, селскостопанска техника

аграрен инженер

инженерен специалист, агротехнологии

инженерен съветник, селскостопански технологии

инженерна специалистка, аграрни технологии

съветник, аграрна техника

инженерен експерт, агротехнологии

специалист, агроинженерство

инженерна консултантка, селскостопански технологии

инженерна специалистка, агротехнологии

инженерна консултантка, агротехнологии

съветничка, агроинженерство

инженерка, аграрни технологии

инженер, селскостопански технологии

съветник, селскостопанска техника

експерт, агротехника

инженер, агротехнологии

инженерка, агротехнологии

консултант, селскостопанска техника

съветничка, агротехника

съветничка, селскостопанска техника

инженерен съветник, агротехнологии

инженерен специалист, аграрни технологии

специалист, аграрно инженерство

съветник, агроинженерство

инженерна съветничка, агротехнологии

съветничка, аграрна техника

съветник, аграрно инженерство

специалистка, агроинженерство

инженерен консултант, селскостопански технологии

агроинженер

инженерна специалистка, селскостопански технологии

специалист, агротехника

експерт, селскостопанска техника

инженерен съветник, аграрни технологии

инженерен консултант, аграрни технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието