Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, социално осигуряване

Description

Code

3353.2

Description

Служителите по социално осигуряване консултират клиенти относно осигурителни плащания и гарантират, че те получават плащанията, на които имат право, а също дават съвети относно повишения и други налични помощни услуги, например надбавки за работещи лица. Те подпомагат клиенти във връзка със заявления за обезщетения, например по болест, майчинство, пенсии, инвалидност, безработица и семейни обезщетения. Те проучват правото на клиента да получава обезщетения, като преглеждат неговия случай и проучват законодателството и искането, и предлагат подходящи действия. Освен това консултантите по социално осигуряване определят аспектите на дадено обезщетение.

Алтернативен етикет

специалист, социално осигуряване

сътрудник, социално подпомагане

социален работник, администрация

сътрудник, социалноосигурителен иск

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието