Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, авиационни наземни системи

Description

Code

2149.4

Description

Инженерите на авиационни наземни системи отговарят за надзора върху поддръжката на оборудването на летището, например визуалните помощни средства, летищните електрически системи, системите за багаж, системите за сигурност, тротоарите, отводняването, поддръжката на непавираните площи и оборудването и превозните средства.

Алтернативен етикет

експерт, аеронавигационно информационно обслужване

експерт, управление на въздушното движение

експерт авиационна безопасност

инженер, авиационни наземни системи

инженер, наземни системи на летище

инженерка, авиационни наземни системи

инженерка, наземни системи на летище

инженерка по авиационно материално техническо снабдяване

инженер по авиационно материално техническо снабдяване

ръководителка на експлоатацията, авиация

ръководителка на организация за техническо обслужване, авиация

ръководител на експлоатацията, авиация

ръководител на организация за техническо обслужване, авиация

техник, авиационни наземни системи

техник, наземни системи на летище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието