Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на компютри и аксесоари

Description

Code

5223.7.9

Description

Специализираните продавач-консултанти на компютри и аксесоари продават компютри и други периферни устройства в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на ИКТ

продавач-консултант на компютърни и периферни устройства

специализирана продавач-консултантка на компютри

продавачка на компютърно оборудване

продавач-консултант на компютърно оборудване

продавачка на компютри

продавачка на компютри и аксесоари

ИТ специализирана продавачка-консултантка

ИТ продавачка-консултантка

продавач-консултант на компютри

ИТ продавач

продавачка на ИКТ

продавачка на компютърни и периферни устройства

продавач-консултантка на компютърно оборудване

ИТ продавачка

продавач-консултантка на компютри и аксесоари

специализиран продавач-консултант на компютърни и периферни устройства

продавач-консултант на ИКТ

специализиран продавач-консултант на компютърно оборудване

продавач-консултантка на компютърни и периферни устройства

специализирана продавач-консултантка на компютърни и периферни устройства

специализирана продавач-консултантка на ИКТ

ИТ специализиран продавач-консултант

продавач на ИКТ

специализиран продавач-консултант на ИКТ

продавач на компютърни и периферни устройства

продавач на компютърно оборудване

продавач-консултантка на компютри

продавач на компютри

специализирана продавач-консултантка на компютри и аксесоари

продавач-консултант на компютри и аксесоари

продавач на компютри и аксесоари

специализирана продавач-консултантка на компютърно оборудване

специализиран продавач-консултант на компютри и аксесоари

ИТ продавач-консултант

специализиран продавач-консултант на компютри

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието