Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по архитектура, висше училище

Description

Code

2310.1.3

Description

Преподавателите по архитектура във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, архитектурата, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на архитектурата, публикуват откритията си и се свързват с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

старши преподавател по архитектура, висше училище

университетска лекторка по архитектура

преподавателка по архитектура, висше училище

университетски лектор по архитектура

професор по архитектура, висше училище

преподавател по архитектура, висше училище

старша преподавателка по архитектура, висше училище

асистент по архитектура, висше училище

университетски преподавател по архитектура

главен асистент по архитектура

университетска преподавателка по архитектура

гост-преподавателка по архитектура, висше училище

асистент по архитектура

главен асистент по архитектура, висше училище

лектор по архитектура, висше училище

лекторка по архитектура, висше училище

доцент по архитектура

гост-преподавател по архитектура, висше училище

хоноруван преподавател по архитектура, висше училище

доцент по архитектура, висше училище

хонорувана преподавателка по архитектура, висше училище

професор по архитектура

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието