Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, реклама

Description

Code

1222.1.1

Description

Мениджърите на реклами извършват изпълнението на рекламни инициативи, планирани в стратегическия маркетингов план. Те организират и подготвят необходимите ресурси за провеждането на рекламни кампании и дейности в рекламните агенции. Подготвят и съгласуват каналите за комуникация, споразумяват се за договори и гарантират, че дейностите се придържат към бюджетите.

Алтернативен етикет

ръководител звено, реклама

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието