Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, стратегическо планиране

Description

Code

1213.2.2

Description

Ръководителите на стратегическо планиране създават, заедно с екип от ръководители, стратегическите планове на дружеството като цяло и осигуряват координация в изпълнението за всеки отдел. Те помагат за тълкуване на общия план и създават подробен план за всеки един от отделите и клоновете. Осигуряват последователност при прилагането.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието