Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, научна лаборатория

Description

Code

3141.2

Description

Техниците в научните лаборатории извършват изследвания, анализи и тестове и подпомагат специалисти в областта на науките за живота. Те вземат проби, извършват тестове, измервания, изследвания и анализи в области като биологията, биотехнологията, науката за околната среда, науката за криминалистиката и фармакологията. Техниците в научните лаборатории трябва и да наблюдават и контролират лабораторни дейности, да записват протоколите от изпитванията и да анализират резултатите.

Scope note

Excludes medical laboratory assistant.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието