Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сценичен машинист

Description

Code

3435.25.4

Description

Сценичните машинисти работят с реквизита и другите елементи от представлението въз основа на художествената или творческата визия, като работят в тясно сътрудничество с изпълнителите. Тяхната работа се влияе, както и оказва влияние върху резултатите на останалите оператори. Поради това сценичните машинисти работят в тясно сътрудничество с дизайнерите, операторите и изпълнителите. Сценичните машинисти подготвят и поставят реквизита, правят промени на реквизита и управляват системи за ръчно управление на окачванията. Работата им се основава на планове, инструкции и изчисления.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието