Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

координатор, грижи и работа с деца

Description

Code

1341.1

Description

Координаторите на грижи и работа с деца организират услуги, дейности и събития, свързани с грижите за деца, след училище и по време на ваканции. Те подпомагат развитието на децата, като прилагат програми за грижи. Освен това координаторите на грижи и работа с деца забавляват децата и поддържат безопасна среда.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието