Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

производител, леярски форми

Description

Code

7211.1.3

Description

Производителите на леярски форми създават ръчно форми за производство на метални изделия. Те смесват пясък и твърди материали, за да получат специална смес. След това използват леярска форма и една или повече сърцевини за получаване на отпечатък с правилна форма в материала. След това така оформеният материал се оставя да престои, а по-късно се използва като леярска форма при производството на отливки от черни и цветни метали.

Scope note

Excludes people producing moulds for non-metallic materials. Excludes people using machines. Includes people producing jewellery and bijouterie.

Алтернативен етикет

производител, изложници

производител, кокили

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието