Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технолог, производствени процеси

Description

Code

3119.14

Description

Технолозите на производствени процеси работят в тясно сътрудничество с инженери, за да оценят съществуващите процеси и да конфигурират производствените системи с цел намаляване на разходите, подобряване на устойчивостта и разработване на най-добри практики в рамките на производствения процес.

Scope note

Excludes people performing quality control of products.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието