Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, пневматични системи

Description

Code

7233.13

Description

Техниците на пневматични системи използват скици и техническа документация за сглобяване и инсталиране на оборудване, работещо чрез газ или въздух под налягане. Те настройват системите съгласно техническите спецификации и ги тестват, за да гарантират качествено функциониране. Те могат също така да извършват дейности по поддръжка и ремонт на инсталирано пневматично оборудване.

Алтернативен етикет

монтьор, пневматични системи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието