Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител

Description

Code

1213.5

Description

Управителите отговарят за определянето на целите на стопанския отдел на дружеството, като създават план за дейността и улесняват постигането на целите и изпълнението на плана заедно със служителите на отдела и със заинтересованите страни. Те имат цялостен поглед върху предприятието, разбират подробната информация за стопанския отдел и му оказват подкрепа, както и вземат решения въз основа на наличната информация.

Алтернативен етикет

търговски директор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието