Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант

Description

Code

5223.7

Description

Специализираните продавач-консултанти продават стоки в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавачка-консултантка

специализирана търговка

специализиран продавач

управителка на специализирани продажби

специализиран търговец

специализирана продавачка

управител на специализирани продажби

специализиран продавач-консултант

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието