Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, роботика

Description

Code

2149.15

Description

Инженерите по роботика проектират и разработват роботизирани устройства и приложения в комбинация с принципите на машинното инженерство. Те използват предварително определени проекти и текущи разработки, за да подобрят или създадат системи, машини и оборудване. Те съчетават няколко области на знания, например информатика, инженерство и електроника, при разработването на нови инженерни приложения.

Алтернативен етикет

инженерка на автономни системи

инженер, автоматизирани системи

инженерка по роботика

инженерен съветник, роботизирани технологии

инженерна специалистка, роботизирани технологии

системна инженерка

инженер, роботика

системен инженер

консултантка, роботизирано инженерство

специалистка, роботизирано инженерство

инженерка по системи за контрол

експерт, роботизирано инженерство

инженер на автономни системи

инженерка по системи за автоматизация

инженер, контролни системи

инженерна съветничка, роботизирани технологии

съветник, роботизирано инженерство

консултант, роботизирано инженерство

инженерен консултант, роботизирани технологии

инженерка, системи за контрол

инженерка, роботехника

инженер, автономни системи

инженерка, роботизирани технологии

инженер, роботехника

инженерка, контролни системи

инженерен експерт, роботизирани технологии

инженерка, системи за автоматизация

инженерна консултантка, роботизирани технологии

инженер, роботизирани технологии

инженер, системи за автоматизация

инженер по автоматизирани системи

съветничка, роботизирано инженерство

инженер на роботизирани системи

инженер по системи за контрол

инженерка по автоматизирани системи

инженерка, автономни системи

инженерка, роботизирани системи

инженерка, автоматизация на производството

инженер по роботизирани системи

инженерка по роботизирани системи

инженер по системи за автоматизация

инженерен специалист, роботизирани технологии

инженерка по контролни системи

инженерка на роботизирани системи

инженер, системи за контрол

специалист, роботизирано инженерство

инженер, роботизирани системи

инженерка, автоматизирани системи

инженерка, роботика

инженер по контролни системи

инженер, автоматизация на производството

инженер по роботика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието