Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специалист, газопреносна система

Description

Code

4323.8

Description

Специалистите по газопреносни системи транспортират енергия под формата на природен газ. Те получават природен газ от производствената станция, превозват го по тръбопроводи, като осигуряват доставка до газоразпределителните станции.

Алтернативен етикет

отговорник, газопреносна система

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието